ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ

My blogs

About me

Introduction ಹೊನ್ನಾವರ ಹುಟ್ಟೂರು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ನನ್ನೂರು... ಓದಿದ್ದು ಬಿ.ಇ, ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದದ್ದು 'ಮಾಧ್ಯಮ'! ಈಗ ನೆಲದ ಮಾತು, ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದೇ ಸಂಭ್ರಮ!!