Namn: Ja (Mikael Janson)

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Född: Ja (1965) Familj: Ja Verksam: Ja...fast på annat spännande håll i norr och söder som jag håller isär från min politiska geografiska hemvist :) Utbildad: Ja (Gymnasieingenjör, Ekonomie Magister med mera) Rest: Ja (lite överallt och mycket kvar att längta till) Politiker: Nja, inte just nu... (annars: Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Riksdagsinhoppare, Utbildnings-, Social-, Stadsdelsnämnd, Spårvägsstyrelse...) Människa: Ja