KOPIMI? – yes thnx, np.

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Ebrahim Xoxe. Bave Kopimi u hindekt'r. Kes wek m'n nine. Ibrahim Botani. Grundaren av det världsdominerande konceptet Kopimi och lite till. Jag är helt unik. Ibrahim Botani. Your daddy.
Interests Jag gillar konst och filosofi. Sammanföra fenomen med (gärna dåliga) vanor. Låta dem befrukta varandra och – skratta! Kopimi? – yes thenx, np.
Favorite Movies Dear Hunter
Favorite Music Radio
Favorite Books Jag har haft stor behållning av Nietzsche, Platon, Marx och Moses. På senare år även Freud. Bäst uttrycker sig dock mina två söner: Ikko och Memo-Kim.