TIN HỌC GIÁ RAI

My blogs

About me

Gender Male
Industry Internet
Occupation IT
Location Vietnam
Introduction Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
Interests CÔNG NGHỆ 4.0, THỂ THAO, DU LỊCH, ...
Favorite Movies PHIM HÀI
Favorite Music NHẠC TRỮ TÌNH
Favorite Books ĐẮC NHÂN TÂM