Observatori de les dones

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Location Catalunya
Introduction L'Observatori és una instància de participació ciutadana que ofereix eines de visió crítica, anàlisi i sensibilització a la ciutadania per fomentar una reflexió crítica davant de continguts sexistes i discriminatoris dels mèdia. Promou la discussió pública sobre les pràctiques discriminatòries dels mèdia.