அல்வாசிட்டி.சம்மி

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location சிங்கப்பூர்