Trí Núi

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Thường gọi là Trí Núi, tốt nghiệp Thạc Sĩ Kiến Trúc tại Việt Nam, là Founder của ZEST ART - Thương hiệu hơn 13 năm đào tạo Mỹ thuật chuyên nghiệp. Trí viết blog sở thích, HTarch Blog như một thư viện mini về Mỹ Thuật, Kiến Trúc và những kinh nghiệm phát triển bản thân.
Interests Thích vi vu