TTQ

My blogs

About me

Introduction 1- T.T.Q -Tốt nghiệp ĐHSP Tp.HCM - Thạc sĩ KHGD đề tài “ Tiếp cận theo mô-đun trong cấu trúc nội dung chương trình bồi dưỡng kỹ năng âm nhạc cho giáo viên mầm non (Năm 2000, Viện KHGD Việt Nam) & Tiến sĩ KHGD về Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào phương tiện dạy học để nâng hiệu quả hoạt động giáo dục âm nhạc - Nghiên cứu về công nghệ GDÂN - Technology for Music Education. * Sáng lập & GĐ Trường Suối Nhạc * GĐ công ty TBGD Văn Đức * Kỷ niệm chương vì “Sự nghiệp giáo dục” của Bộ GDĐT (QĐ số 7049/QĐ/BGDĐT do Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân ký 24/11/2006). * Quản lý các website: + Thông tin về công nghệ và phương tiện giáo dục âm nhạc : beemusic.vn + Giới thiệu thiết bị dạy học âm nhạc mới : beemusicvideos.com. + Giới thiệu giáo trình và tài liệu để học sử dụng nhạc cụ piano, keyboard ... dành cho giáo viên MN, TH, PTCS, PTTH ( chương trình tập huấn online dành cho giáo viên dạy nhạc PT) : beemusicvideos.com