เรียนรู้กับครูซอดี

My blogs

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation ครู
Location นราธิวาส, นราธิวาส, Thailand