Rakesh Shirke (सांध्य)

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation Journalist
Location Mumbai, Maharashtra, India
Introduction मी राकेश शिर्के अर्थात सांध्य. बातमीतील बातमी शोधण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दैनिक "आपलं महानगर' मध्ये दहा वर्षांपूर्वी रुजू झालो. मध्ये काही काळ 'महानगर'पासून दूर राहिलो; पण आता पुन्हा 'महानगर'मधून बातमीतील बातमी तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचं काम करतोय...