ബിജോയ്‌ മോഹന്‍ | Bijoy Mohan

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location New Delhi, Delhi, India
Introduction ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ വാസി. ഗ്രിഹാതുരത്വമേറുന്ന ഓര്‍മകള്‍ സൂക്ഷിച്ച്‌, ഒരു നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി.