ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์ สิงห์โต

My blogs

About me

Gender Female
Industry Government
Occupation รั้วดอกไม้ของชาติ
Location วังพญา, ยะลา, Thailand
Introduction จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร.ดรุณาราชบุรี จบปริญญาตรี ศศ.บ. วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ GPA 3.05 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กองทัพภาคที่ 4
Interests สนใจงานทุกชนิดที่ช่วยเหลือสังคม และรอยตามพ่อหลวง นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
Favorite Music ชอบฟังเพลง ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต และhiphop
Favorite Books หนังสือสาระน่ารู้ทั่วไป