စိတ္၏ေၿဖရာ

My blogs

About me

Location က်ိုုင္းေတာင္းေရတံခြန္, ရွမ္းၿပည္ေတာင္ပိုင္း