జయ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation అమాయకపు పిల్లలు దొరికారుకదా అని పొద్దుటినుంచి సాయంత్రం వరకు లెక్చర్లు దంచటమే
Location హైదరాబాద్, India
Introduction మనిషికి పెట్టని కోట వంటిది వ్యక్తిత్వం, దానికి మించిన ప్రతిభ మరేది లేదు. విజయాల వెనుక వేరే రహస్యమేమీ లేదు. కష్టించి పని చేయటమే --అని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటాను.