Muctimsonden

My blogs

About me

Introduction Tôi là con chim đến từ núi lạ, Ngứa cổ hát chơi, Khi gió sớm vào reo um khóm lá, Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời...