Terje Hegertun

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Professor emeritus i systematisk teologi
Introduction er utdannet cand.theol og dr (phD), professor emeritus i systematisk teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Har undervist i klassisk dogmatikk, økumenisk teologi, konfesjonskunnskap, pentekostal teologi, pneumatologi og samlivsetikk. Er også spaltist i Vårt Land.