Minna Janhonen

My blogs

About me

Occupation Erikoistutkija, Työterveyslaitos
Introduction Työelämän tutkija ja kehittäjä, kiinnostunut yhteisöistä, sosiaalisista verkostoista ja ylipäätään vuorovaikutuksesta (työ)elämässä