Ing. Juraj Borgula

My blogs

About me

Gender MALE
Location Slovensko
Introduction Narodil som sa v roku 1947 v Maďarsku a čoskoro po mojom narodení sa rodičia, presídlili do Kolárova, kde som vyrastal a absolvoval základnú školu. Po maturite na poľnohospodárskej škole (meliorácie) v r. 1966 som pokračoval v podobnom zameraní, ale čisto vodohospodárskom na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1971 do roku 1989 som pracoval na Melioračnej správe ako projektant odvodňovacích a závlahových stavieb a neskôr v projektovej organizácii Hydroconsult Bratislava ako vedúci strediska a námestník riaditeľa podniku. Od roku 1989 pôsobím v rôznych funkciách v strojárstve, najprv ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a neskôr v predstavenstvách a dozorných radách viacerých podnikov. V tomto čase som viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu, členom predstavenstva Združenia konkurzných správcov a venujem sa poradenstvu v oblasti priemyselných vzťahov pre viaceré významné priemyselné podniky. V roku 2000 som spolu s PD Kameničná založil prosperujúci ovocný liehovar ( www.s52.sk).