BЯŁYSTOK

My blogs

About me

Location Białystok, Podlaskie, Poland
Introduction #BЯŁYSTOK # Jesteśmy ZA rozwojem nauczania języka białoruskiego w Białymstoku # NIE CHCEMY łączenia PS14 i SP Nr 4 w jeden zespół # Białystok to też my - Białorusini