V2art

My blogs

About me

Gender Male
Industry Arts
Occupation Architekt
Location Lipník nad Bečvou, Czechia
Introduction Vítáme Vás na našem webu. Kdo je V2 art? Otec a syn, dva architekti, dva lidé s uměleckým cítěním. Snažíme se tvořit moderní a vkusné umění, které by mohlo zdobit Váš interiér. Moderní umění stále může a mělo-by člověka povznášet a naplňovat, nikoliv šokovat, uvádět do rozpaků. Neuznáváme dekadenci, prázdná gesta, výkřiky do tmy. Poctivé řemeslo a dlouhá příprava plná zodpovědných rozhodnutí - to je V2 art. Výtvarnému umění se věnujeme ze záliby, hlavním předmětem naší činnosti je architektura - více info naleznete na www.atelier-vrbik.cz - - - Welcome to our blog. Which is V2 art? Father and son, two architects, two people with artistic flair. We are trying to form a modern and tasteful art that could transform your interior. In sections of the art techniques you can find examples in our section gallerie. Modern art can and should still be man-enhancing and fulfilling, not shocking or embarrassing. We disclaim decadence, empty gestures, screaming in the dark. Fair trade and long preparation full responsible decision - it is V2 art. A fine art is our hobby, the major focus of our activity is architecture - more info can be found on www.atelier-vrbik.cz.