Belomore

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation Променлива, но напоследък - помагач
Location София, Софийското поле, Bulgaria
Introduction Хм. Откъде да започна? Ще помисля, пък ще видим...
Interests Дълбоката оран. История, политика, обществото, хората, нравите им
Favorite Movies Труден избор. Отговорът не е постоянен през годините
Favorite Music Хубавата. Предимно такава, която има значение, послание и трайност.
Favorite Books Още по-труден избор. По съвпадение - все прочетени.