അന്‍‌വര്‍ സാദത്ത് | anwer sadath

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location Cochin, Kerala, India
Introduction " നിറങ്ങളാണേറെയിഷ്ടം, പാട്ടാണു പിന്നെയിഷ്ടം, വീടാ‍ണതിലും ഇഷ്ടം "
Interests Photography, Movie, Books, Shopping
Favorite Movies Notting Hill (1999), Autograph (2004), Hum Tum (2004), The Princess Diaries(2001), The Princess Diaries (2004)
Favorite Music Pachha Panam thatte..( From Movie Nottam), Enthu Paranjaalum Nee ( From Movie Acchuvinte Amma )
Favorite Books Aaraamviral ( Malayattoor )