ஆனந்தன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation Student
Location kunnathur-Tirupur/chennai, கொங்கு நாடு, India
Introduction கொங்கு நாட்டில் பிறந்து வளந்தவன். தற்பொழுது சென்னையில் ஊடக துறை சம்பந்த பட்டபடிப்பு படித்து வருகிறேன் .
Favorite Movies venila kabadi kulu, pasanga, subramaniyapuram, poo, vaali, priyamanavale, gilli
Favorite Music கண்கள் இரண்டால் (பேச எண்ணி சில நாள் அருகில் வருவேன்)