afghantux

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Introduction اینجانب مصطفی فریدی هستم .من به همراه خانواده در سالهای اولیه جنگ مجبور شدم وطن عزیزمان را ترک کرده ودر غربت زندگی کنیم.آرزوی قلبی من داشتن وطنی آباد می باشد . من همیشه در تکاپو هستم تا چیز های زیادی یاد گرفته تا بتوانم سهمی هر چند کم در آینده کشورم و همچنین آبادانی و بازسازی آن داشته باشم و امیدوارم همه هموطنانم نیز این تلاش را داشته باشند.
Interests sport boxing and swim life
Favorite Movies فیلم های ترسناک
Favorite Music فرهاد دریا - داوود سرخوش- گروه مدرن تاکینگ - آهنگ های یانی
Favorite Books چه کسی پنیر من را برداشته -کتابهای آموزش لینوکس به زبان انگلیسی و فارسی و کتابهای آموزش FeeBSD