Mladi Liberali Crne Gore

My blogs

About me

Location Podgorica, Crna Gora, Montenegro
Introduction Liberalism is not dead! Biti liberal ne znači samo politički stav, biti liberal je način života. -Kao liberal, osjećam se i kao čovjek koji u svakome trenu može da kaže ono što misli. -Kao liberal, čovjek je u stanju da se bori za ono iskonsko ljudsko pravo: pravo na sreću. To je pravo koje pojedincu omogućava da uređuje život u skladu sa svojim željama i u kojima su njegove slobode i prava ograničene jedino istim tim slobodama i pravima drugoga čovjeka. -Kao liberal, ne opterećujem se time što pričam o prošlosti. Jer o prošlosti ne može da priča samo onaj koji je se stidi. A liberali nemaju čega da se stide. -Kao liberal, nikada neću morati da se zapitam zašto sloboda ne voli mene onoliko koliko ja nju. BITI LIBERAL ZNACI BITI SLOBODAN COVJEK ......