Йордан Матеев

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation Икономически журналист
Introduction Аз съм икономически журналист и главен редактор на Forbes България. В блога пиша за всичко, най-често от икономическа гледна точка. Изразените тук позиции са лични и в качеството ми на гражданин, а не като представител на медия или организация, за която работя.