வெற்றிவேல்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Chemicals
Location அரியலூர், தமிழ் நாடு, India
Introduction என் உலகம் எழுத்துக்களால் நிரம்பத் தொடங்கிவிட்டது. அது இப்படியே இருந்துவிட்டுப் போகட்டும்...
Favorite Books வானவல்லி