FBM Uni Ruse

My blogs

About me

Industry Education
Location Русе, Русе, Bulgaria
Interests Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт, Икономика, Маркетинг, МИО, Европеистика и глобалистика, Европеистика и многостепенно управление, Национална и глобална сигурност