வை.வேதரெத்தினம்

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Retired Administrative Officer, Govt. Industrial Training Institute [State Government]
Location ஓசூர், தமிழ்நாடு, India
Introduction என் தமிழார்வத்திற்கும், முற்போக்குச் சிந்தனைக்கும், சிறப்பாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்னும் எண்ணத்திற்கும் உணவூட்டும் களமே இந்த வலைப்பூ !
Interests தமிழ்
Favorite Movies இல்லை
Favorite Music இல்லை
Favorite Books இலக்கியங்கள்