ಮನಸು

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Construction
Occupation Management Consultant
Location ಮರುಭೂಮಿ, ಮರಳುಗಾಡು, United Arab Emirates
Introduction ನನ್ನ ಊರು ಕರುನಾಡು ಈಗ ಇರೋದು ಮರಳುಗಾಡು
Interests ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು.
Favorite Movies ತಬರನ ಕಥೆ, ವೀರ ಕೇಸರಿ ಮುಂತಾದವು...
Favorite Music ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರೋ ಸಂಗೀತ ....
Favorite Books ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಓದಬೇಕೆನಿಸದವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದುವುದು