trilogia de la privadesa

My blogs

About me

Industry Arts
Location Barcelona, Spain
Introduction Trilogia de la Privadesa és un projecte desenvolupat per les artistes visuals Nora Ancarola i Marga Ximenez on es tracta el conflicte que es dóna entre lo públic i lo privat en les dones. Aquest complex projecte és el resultat que s'obté tant d'un esforç artístic com intel·lectual. Sis anys després del seu inici obrim aquest bloc, ja que encara el seu desenvolupament continua bategant.