മുജീബ് ശൂരനാട്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation graphic designer
Location Kollam, Kerala, India
Links Wishlist
Introduction ഒരു ഉണക്കോല തലയില്‍ വീണാല്‍ തീര്‍ന്നു പോകാവുന്ന വെറും മനുഷ്യജന്മം . അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമല്ല..!!
Interests driving, cartoons, animation, designing, painting, writing, music
Favorite Movies mal, animation films, short films, anjaana anjaani, apocalypto, beautiful, 22 female kottayam
Favorite Music poems, mal.melody, old hindi
Favorite Books inspirational & motivational