Městská knihovna Břeclav

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Occupation Knihovna
Location Břeclav, Czechia
Introduction Městská knihovna Břeclav je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Břeclav. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech. Je nejstarší kulturní institucí města Břeclavi, její historie se počíná datovat od roku 1899, kdy čtenářský spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s 1.020 svazky. Roku 1920 byla nově ustavena jako Veřejná knihovna města Břeclavě. V letech 1949-1992 fungovala jako okresní knihovna. Od roku 2000 opět vykonává regionální funkci. Ústřední budovu knihovny najdete v centru města na ulici Národních hrdinů č. 9. Součástí knihovny jsou také tři profesionalizované pobočky v městských částech Stará Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves.
Interests čtenáři, knihy, informační technologie, kultura
Favorite Books Všechny dobré knihy ;-)