Bjørn Even Evensen

My blogs

About me

Industry Law
Location Fredrikstad, Norway
Introduction Førtidspensjonist, født i 1944, og med en ungdommelig nysgjerrighet for bia og blomsten, og nysgjerrigheten fikk meg til å bli med på et birøkterkurs, våren 2007. 2 bikuber ble anskaffet og så var jeg i gang.