മുക്കുവന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Telecommunications
Location Nashua, New Hampshire, United States
Introduction മുക്കുവനായി ജനിച്ചു. മുക്കുവനായി വളര്‍ന്നു. കഞ്ഞി കുടിക്കാന്‍ വേണ്ടി നാടൂ വിട്ട ഒരു മുക്കുവന്‍! ഇപ്പോള്‍ ഒരു അമേരിക്കന്‍ പൌരനായി ജീ‍വിച്ചു പോകുന്നു!
Interests 28, soccer, volleyball
Favorite Movies Kazcha, Thanmatra, Thalavattom, Vellanakaludey Nadu
Favorite Music like all music.
Favorite Books vayichittilla