അനില്‍കുമാര്‍ . സി. പി.

My blogs

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation QHSE Manager
Location ദുബായ്, United Arab Emirates
Introduction മനസ്സില്‍ ഇന്നലെകളുടെ ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഓര്‍മകളും, ഇന്നിന്റെ വെയില്‍ ചാഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സന്ധ്യകളും, ഇനിയും പിറക്കാത്ത നാളെകളും, പിന്നെയീ ഞാനും .... !!
Interests നല്ല സൌഹൃദങ്ങള്‍, മെലഡീസ്, ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ ...
Favorite Music ഗസല്‍