ഷൈനു

My blogs

About me

Gender Male
Industry Accounting
Location Dubai, United Arab Emirates
Introduction എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാന്‍??? പറയാന്‍ മാത്രം എനിക്കൊന്നുമില്ലന്നെ...
Favorite Music സംഗീതത്തിന്‍റെ "സംഗതികള്‍" ഒന്നുമറിയില്ലെങ്കിലും, നല്ല പാട്ടുകള്‍ എന്നുമെനിക്കിഷ്ടമാണ്.
Favorite Books വലിയ വായനകാരന്‍ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും, വായിച്ചതില്‍ "സ്വാതന്ത്രം അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍" എനിക്കേറെ ഇഷ്ടപെട്ട പുസ്തകമാണ്. ഓരോ ഭാരതീയനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.