רישום מתכסה ברישום

My blogs

About me

Introduction נעמי ולך, Naomi Wallach, כתיבה וציור, "הגדרת הצמחים", הוצאת כרמל, 2008 "כרישום התקבצות העלים", הוצאת כרמל, 2012, "כל מה שיש בעולם", הוצאת כרמל, ,ענן באמצעו של הרכס״, הוצאת כרמל, 2018 https://www.facebook.com/רישום-מתכסה-ברישום-1928090827436478/