PannaAnna

My blogs

About me

Gender Female
Location San Francisco, California, United States
Introduction "... i obyś cudze dzieci niańczyła!" Od 6.VI.2011- 4.VII.2013 byłam w Californii sprzątaczką/szoferem/kucharką/matką/zabawiaczem, czyli potocznie AU PAIR. Nanny by day. Ninja by night.