บรรเจิด คุ้มมณี

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation รับราชการ
Location บ้านโป่ง, ราชบุรี, Thailand
Introduction เป็นครูคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำงานด้านการสอนเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้