ச.பிரேம்குமார்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation மென்பொருள் பொறியாளர்
Location Palo Alto, கலிஃபோர்னியா, United States
Introduction உங்களில் ஒருவன்