Mohsen Momeni

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location Sydney, NSW, Australia
Links Wishlist
Introduction من برنامه نویس ساکن استرالیا هستم. مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار در سال 87 از دانشگاه اصفهان گرفته ام. پیش‌تر در دهه‌ی هشتاد در زمینه‌ی فرهنگ و سیاست می‌نوشتم. اکنون کم‌تر می‌نویسم. دیدگاهم نسبت به مسائل فرهنگی و به خصوص سیاسی در این چند سال به شدت تغییر کرده است و ترجیح می‌دهم آنها را به متخصصان خودشان بسپارم و در مورد روزگار خودم و مسئله‌هایی که روزمره به آن‌ها فکر می‌کنم بنویسم. ممکن است هنوز گاهی چیزهایی در مورد سیاست بنویسم.