Katarzyna Zalewska

My blogs

About me

Location Kraków, Poland
Introduction Absolwentka Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.