ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಚೌಟ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Occupation ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, India
Introduction ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಿಡುವು ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಲು ಗೀಚುವ ಕಲೆ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ.