jurukopi

My blogs

About me

Introduction lebih anjing daripada mereka yang mengaku anjing. lebih terpinggir daripada mereka yang mengaku terpinggir. kau tahu makna 'sendirian'?