Kara Kargalar

My blogs

About me

Introduction Kargalar, beslenirken, korunurken birlikte davranırlar. Hem de sadece kendi aileleri için değil akraba olmadıkları, tanımadıkları diğer kargalar için de mücadele ederler.Kargalar alet kullanırlar. Besine ulaşmak için çöp torbalarını yırtmadan, torbaların düğümünü çözerler. Yanından geçtiğiniz dala tünemiş, yere konmuş birçok karga gözlerinizin içine korkusuzca, toplumlarına duydukları güvenle bakar. Dişi ve erkek kargalar nöbetleşe yumurtaya yatar. Kargalar birbirlerini sevmek yahut saygı duymak yerine; birbirlerinin -sadece- varlığına önem verirler.