Thiên lý

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Khi lì, khi lý Có tính, có tình