Dessa mina minsta bröder

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Namnet är hämtat från Matteus evangelium kap. 25:34-46 där Jesus betonar vårt ansvar för våra medmänniskor som är i behov av vårt stöd.