Η ΜύΓΑ

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Το γράψιμο προκύπτει κυρίως από την ανάγκη μου να οργανώσω τους τεράστιους συνειρμούς μου και να υποτιτλήσω τα χαοτικά μου συναισθήματα. Έπειτα, η μη προσφορά έμπνευσης της σύγχρονης καθημερινότητας με οδήγησε απευθείας στην εσωστρέφεια. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να χτίσω έναν αμυντικό μηχανισμό ισχυρό, σχεδόν άτρωτο, που θα με προφυλάξει από την ασχήμια. Αυτός ο κόσμος είναι δεν είναι αντάξιος των προσδοκιών μου. R.W.