Händer på Haga

My blogs

About me

Introduction Händer fascinerar. Händer i vila, händer i arbete. En gammal människas händer, barnahänder. Här får du följa mina händers arbete och det som "Händer på Haga". Välkommen!